Meerjarenonderhoudsplan (MJOP / DMJOP)

MJOP 25-30 jaar

Voorkom onverwachte onderhoudskosten! Een onderhoudsplan (MJOP) geeft een goede prognose weer van de kosten voor de komende 25 tot 30 jaar, dit is een noodzakelijk iets voor goed vastgoedbeheer. De afgelopen 10 jaar heeft Ten Brinke Advies veel kennis en ervaring opgedaan op gebied van meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op voor alle soorten vastgoed in Nederland.

1: Inventarisatie

Tijdens deze stap inventariseren wij de benodigde gegevens voor het opstellen of herzien van een MJOP. Welke gegevens zijn er beschikbaar? Welke technische installaties zijn aanwezig in het complex? Welke onderdelen (bouwkunde en installaties)? Aan de hand van deze gegevens stellen we vast welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

2: Visuele inspectie

Tijdens een opname op locatie inspecteren wij het desbetreffende gebouw om de bouwkundige en de installatie technische staat van het complex goed in kaart te brengen. Wij beoordelen de diverse bouwonderdelen, maken overzicht- en detailfoto’s en stellen vast welke gebreken het gebouw op dat moment heeft. Aan de hand van deze gegevens stellen we een advies met een prognose van de verwachte op om de geconstateerde gebreken te verhelpen.

3: MJOP rapport

De volgende stap is het opvragen van diverse offertes en het gebruik van onze grote database aan kengetallen. De verzamelde gegevens worden uitgewerkt in een meerjarenonderhoudsbegroting van 25 tot 30 jaar. In deze meerjarenonderhoudsbegroting worden aanbevelingen gedaan en prioriteiten vastgesteld. Bij elke MJOP wordt een kapitalisatie geleverd. Dit maakt het eenvoudig om het reservefonds te bepalen, en zo onverwachte kosten te vermijden.

4: RAPPORTAGE

Het conceptplan wordt dan met de eigenaar of beheerder van het gebouw besproken. Aan de hand van de feedback wordt een definitieve rapportage opgesteld en verzonden.

STAP 5: UPDATES

Wij raden aan om het MJOP iedere 3 tot 5 jaar te updaten. Indien gewenst kunnen de kosten van deze update verwerkt worden in het aangeleverde MJOP.

Wilt u meer informatie van ons ontvangen, heeft u een specifieke vraag over het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan of wilt u een voorbeeld MJOP van ons ontvangen?

Neem dan contact met ons op! Wij zijn bereikbaar via 06-83803412 en arno@tenbrinkeadvies.nl.