Waarom de EIA 2019?

Om een gezonde leef- en werkomgeving te creeëren, heeft de Nederlandse overheid diverse subsidieregelingen geintroduceerd om de Nederlandse ondernemer daarvoor warm te maken. Eén van deze subsidieregeling is het fiscale programma van de energie-investeringsaftrek (EIA 2019). Het doel van de EIA 2019 is het stimuleren van het bedrijfsleven om onze leef- en werkomgeving te verduurzamen.

Wat is de EIA?

Zoals aangegevens is de EIA een fiscaal programma. Dit houdt in dat ze gebruik maken van een fiscale aftrekregeling. Hierdoor biedt de regeling direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen.

Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor de winst over 2014 en 2015 is dit bedrag 41,5% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) en voor de winst over 2016 is dit bedrag 58% van de investering. Voor 2017 is de aftrek 55%, en voor 2018 54,5%.

Voorbeelden

Om enkele voorbeelden te noemen die in aanmerking komen voor de EIA 2019:

 • Het gebruik van LED-verlichting
 • Isolatie van bestaande gebouwen
 • Warmtewisselaar
 • HR+ glas

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de EIA 2019 als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Per aanvraag is het minimale investeringsbedrag €2500,-
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • Het bedrijfsmiddel staat op de energielijst van de RVO.
 • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

In de Energielijst staat welke bedrijfsmiddelen in ieder geval in aanmerking komen voor de EIA 2019. Staat uw bedrijfsmiddel er niet bij tussen? De volgende middelen komen ook in aanmerking:

 • Bedrijfsmiddelen die wel energie of fossiele brandstoffen besparen en een algemene besparingsnorm halen
 • Onder bepaalde voorwaarden, de kosten van een energieadvies

Hoe maakt u gebruik van de regeling?

 • Binnen 3 maanden na de investering doet u een melding via ons (meer informatie).
 • U ontvangt binnen 4 weken een ontvangstbevestiging (beschikking) die u dient te bewaren in uw boekhouding.
 • Geef de energie-investeringsaftrek aan in uw aangifte. Daarna beslist uiteindelijk de Belastingdienst over uw aangifte.