Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten? Dan is deze nieuwe investeringssubsidie interessant voor u. Eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed worden hiermee tegemoet gekomen in de kosten om te verduurzamen. De regeling opent naar verwachting in het najaar van 2022.

Doel van de regeling
Om de klimaatdoelstellingen te halen is het belangrijk om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Het kabinet stelt daarom € 525 miljoen beschikbaar voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Denk hierbij aan scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen en rijksmonumenten.

Het grootste gedeelte, ongeveer € 340 miljoen, komt in een subsidieregeling. Het ministerie bereidt momenteel de Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) voor. Het hoofddoel van deze regeling is om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om te investeren in verduurzamingsmaatregelen en op die manier het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verlagen.

De nieuwe regeling vergoedt naar verwachting een deel van de aanschafkosten van deze verduurzamingsmaatregelen. Dit geldt ook voor de kosten voor het laten opstellen van een energieadvies of duurzaam monumentenadvies en de kosten voor het laten opstellen van een energielabel na het uitvoeren van de maatregel(en).

Voor wie?
De doelgroep eigenaren van maatschappelijk vastgoed is groot en divers. De subsidieregeling is gericht op vastgoed dat eigendom is van maatschappelijke instellingen binnen de sectoren:

  • decentrale overheid
  • onderwijs
  • zorg
  • cultuur
  • niet-woonhuis rijksmonumenten
  • overige gebouwen met een publieksfunctie, waaronder een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum.

Aanvragen
De regeling opent naar verwachting in het najaar van 2022. Zodra de regeling in de Staatscourant is gepubliceerd, vindt u op deze pagina meer informatie.