Bedrijfsmiddelen EIA 2019

Het is mogelijk dat u een investering doet die een energiebesparing oplevert, maar die niet staat omschreven op de Energielijst. Op de Energielijst staan namelijk alleen specifieke codes. In dit geval kunt u deze investering melden onder een generieke code. Voorwaarde is dat u voldoet aan een besparingsnorm. Deze norm is per toepassingsgebied verschillend. Om dit te berekenen moet u een aantal stappen doorlopen. Deze stappen vindt u op de volgende pagina.

Bent u opzoek naar de specifieke codes en bedrijfsmiddelen die beschikbaar zijn voor de EIA 2019, bekijk deze hieronder (bron RVO.nl).

210000Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen [W]
210102HR-luchtverwarmer [W]
210103Steunventilator
210106Direct gasgestookt stralingspaneel [W]
210107Direct gasgestookte condenserende boiler [W]
210108Direct gasgestookt condenserend warmwaterdoorstroomtoestel [W]
210109Warmteterugwinningsysteem uit luchtwassers
210110Verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen [W]
210206Warmtewisselaar voor vrije koeling
210207Adiabatische luchtkoeling [W]
210301Debietregeling ventilator [W]
210302Luchtdicht luchtverdeelsysteem [W]
211105Warmtepomp met een halogeenvrij koudemiddel [W]
210304Laagdebiet afzuigkap in grootkeukens [W]
210401HR-glas voor bestaande bedrijfsgebouwen [W]
210403Isolatie voor bestaande constructies [W]
210402HR-glas voor nieuwe bedrijfsgebouwen [W]
210502Besparingssysteem voor verlichting [W]
210506LED-verlichtingssysteem [W]
210508LED-belichtingssysteem [W]
210509LED-buis [W]
220503LED-belichtingssysteem voor tuinbouwgewassen [W]
210602Energieprestatieverbetering van bestaande liften [W]
220409Isolatie voor bestaande procesinstallaties [W]
210801Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht [W]
210805Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht bij grootkeukens [W]
211001HR-Pomp [W]
211102Warmtepompboiler [W]
211103Warmtepomp [W]
211104Warmtepomp (luchtgerelateerd) [W]
220102Gasgestookte (stoom)convectieoven [W]
220105Lage temperatuur luchtverwarmer in tuinbouwkasssen
220115Direct gasgestookte hoogtemperatuur tapwaterboiler
220114Direct gasgestookte condenserende boiler [W]
220212Energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie [W]
220213Heetgasontdooisysteem
210806Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht bij veestallen [W]
220215Energiezuinige professionele koel- of vrieskast [W]
220216Energie-efficiënte melkkoeling [W]
220218Hogedrukverneveling in tuinbouwkassen
220219Vrije koeling van serverruimten of bestaande datacenters
220221Energiezuinige rackkoeling [W]
220116Inductie bak -of kookplaat
220222Energiezuinige koeling van serverruimten tot en met 100 m2 [W]
220223Transkritische CO2 koel- en/of vriesinstallatie [W]
220224Immersiekoeling voor dataservers door middel van natuurlijke convectie
220225Energiezuinige koel- en/of vriescondensoreenheid [W]
220226Energiezuinige optimaal blazende luchtkoeler met EC ventilatoren
220304Systeem voor ontvochtiging van tuinbouwkassen
220305Luchtcirculatiesysteem in tuinbouwkassen
220118Rookgasomwalsing in tunnelovens voor bouwkeramiek
220402Kasdek of kasgevel
220117Infrarood salamander met pandetectie
220403Horizontale energieschermen [W]
220404Gevelschermen [W]
220405Buitenschermen [W]
220407Isolatie van gevels van bestaande tuinbouwkassen [W]
220408Faseovergangsmateriaal [W]
220602HR-elektromotor [W]
220603Teruglevervoorziening remenergie bij productie-installaties
220604Ventilator met HR-elektromotor [W]
220701Energiezuinige wasdroger
220703Gasgestookte infraroodpanelen voor droging van oppervlakken
220705Absorptiedroging
220713Stoomdroger
220715Warmtewisselaar voor luchtontvochtiging
220719UV-A LED drooginstallatie
220801Systeem voor het koelen en verwarmen van (semi)-gesloten tuinbouwkassen [W]
220802Condenserende warmtewisselaar voor stoomketels of productie- of droogprocessen
220809Energiezuinige (vaat)spoel of (vaat)wasmachine [W]
220813Warmteterugwinningssysteem op koel- of persluchtinstallaties
220814Systeem voor benutting van afvalwarmte [W]
220909Energiezuinige klimaatregeling in tuinbouwkassen
220911Condensatoren [W]
220720Energiezuinige krattendroger
220912Energiezuinige UPS [W]
221005Transportleiding voor levering van gasvormig CO2 aan glastuinbouwbedrijven [W]
221102Organic Rankine Cycle of Kalinacyclus
220119Inductie frituurtoestel
221103Warmtepomp [W]
221213Rookgasreiniging voor CO2-bemesting
221215Gasgestookte hogedrukreiniger [W]
221220Toerengeregelde vacuümpomp voor melkwinningsinstallaties [W]
220816Rookgaswarmtewisselaar
221221Hoogfrequent hoogrendementslader voor tractiebatterijen [W]
221222Hydrowingsysteem voor garnalenvisserij [W]
221223Membraanelektrolyse met zero gap technologie
231002Warmtekrachtinstallatie anders dan met behulp van een zuigermotor [W]
231101Brandstofcelsysteem [W]
240201Indirecte aandrijving voor koelaggregaten [W]
240204Luchtgordijn bij geconditioneerd transport
240205Verplaatsbare schotten bij geconditioneerd transport
240601HR-elektromotor [W]
240606Teruglevervoorziening remenergie van elektrische motoren
240612Energiezuinige scheepsmotor [W]
240614Hybride power take off (PTO) aandrijving
240617Meesturende en intrekbare achteras voor trekkende voertuigen
240801Warmteterugwinning op een vaartuig voor de binnenvaart
240906Bandenspanningregelsysteem
241101Warmtepomp voor schepen of bestaande treinen
241201Lichtgewicht composieten kipperbak [W]
241202Zijafscherming
241211Hydrodynamische ankerkluizen en ankers [W]
220913Intelligent lokaal warmtenetwerk [W]
241212Verlenging van een bestaand vaartuig voor de binnenvaart
241215Energieopslag bij transportmiddelen
250101Zonnecollectorsysteem voor verwarmen [W]
250103Dak- of gevelpanelen met geïntegreerde zonnecollector [W]
251102Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking [W]
251105Ketel of kachel gestookt met biomassa [W]
251115Zonnepanelen of –folie voor elektriciteitsopwekking op transportmiddelen [W]
251116Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking, niet aangesloten op het elektriciteitsnet [W]
251117Netaansluiting voor zonnepanelen met SDE2016 of later [W]
251202Grondwarmtewisselaar [W]
251205Biobrandstof productieinstallatie [W]
310000Technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij bestaande bedrijfsgebouwen [W]
320000Technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande processen [W]
340000Technische voorzieningen voor energiebesparing in of aan bestaande transportmiddelen [W]
410000Technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij nieuwe bedrijfsgebouwen [W]
420000Technische voorzieningen voor energiebesparing bij nieuwe processen [W]
440000Technische voorzieningen voor energiebesparing in of aan nieuwe transportmiddelen [W]
221224Pulsed electric field installatie
450000Technische voorzieningen voor het aanwenden van duurzame energie [W]
460000Technische voorzieningen voor balanceren van energie in de energieinfrastructuur [W]
251206Windwatermolen [W]
260101Opslag van elektrische energie [W]
260201Conversie van elektrische energie naar waterstof (Power to gas) [W]
260301Conversie van elektrische energie naar warmte (Power to heat) [W]
260401Intelligent lokaal energienetwerk (Smart Grid) [W]
251207Swill vergister [W]
260302Opslag van duurzaam geproduceerde warmte [W]
260402Netbalancering door actieve sturing van productie [W]
270101Elektrische ovens [W]
270102Stoomrecompressie [W]
270103Infraroodpanelen [W]
270201Waterstof bijmenging [W]
270301CO2 afvang voor permanente opslag (CCS) [W]
251201Warmte- of koudeopslag in de bodem (aquifer) [W]
251118Accu voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit [W]
241213Lange en zware vrachtwagen (LZV) [W]
241214Dubbel laadvloersysteem
241216Lichtgewicht laadbak voor bedrijfswagens
241222Inklapbare zeecontainer
210405Faseovergangsmateriaal [W]
210406Snelloopdeur voor koel- of vriescellen
210601HR-elektromotor [W]
210407Luchtgordijn met sensor gestuurde automatische regeling [W]
210408Warmtewerende coating [W]
210707Droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen
210803Systeem voor benutting van afvalwarmte [W]
240202Cryogene transportkoeling [W]
251110Organic Rankine Cycle of Kalinacyclus [W]
210905Energiezuinig afzuigsysteem
210906Besparingssysteem voor klimaatinstallaties
240206Eutectische transportkoeling
240609Schroefasgedreven generator voor schepen
240207Standairco
240908Start-stopsysteem voor vrachtwagenmotor