Doet u een investering die energiebesparing oplevert maar die niet specifiek is omschreven op de Energielijst (specifieke code)? Dan kunt u deze investering melden onder een generieke code. U moet dan wel voldoen aan een besparingsnorm die per toepassingsgebied anders is.

Voor het berekenen van uw besparingsgetal doorloopt u het stappenplan.

Stappenplan

Stap 1: bereken de energiebesparing

De energiebesparing is het verschil tussen het referentie-energiegebruik in de oude situatie en het gemiddelde jaarlijkse energiegebruik van uw nieuwe bedrijfsmiddel. Houd rekening met:

  • inzet van bedrijfsmiddel in bestaande situatie: het historisch energiegebruik van de bestaande situatie dient als referentie. Het verschil tussen energiegebruik in de bestaande situatie en in de nieuwe situatie is de energiebesparing;
  • de inzet van bedrijfsmiddel bij nieuwbouw: als referentie dient het in de betreffende branche gemiddelde energiegebruik bij soortgelijke technische voorzieningen. Dit is dus het gemiddelde energiegebruik van dergelijke investeringen die nu nieuw worden aangeschaft en niet het gemiddelde van wat nu in de markt staat.

Stap 2: reken om naar aardgasequivalenten

U moet de besparing per jaar berekenen en terugrekenen naar aardgasequivalenten in Nm³ (normaal kubieke meters aardgas). Dit doet u met behulp van de omrekenfactoren.


Stap 3: bereken de investeringskosten

Het investeringsbedrag bestaat uit alle investeringskosten (inclusief montagekosten) die nodig zijn om de energiebesparing te realiseren. Er zijn 2 mogelijkheden:

  • Het bedrijfsmiddel waarin u heeft geïnvesteerd is in zijn geheel verantwoordelijk voor de gerealiseerde energiebesparing. In dit geval mag u het bedrag dat u heeft betaald voor het bedrijfsmiddel in zijn geheel opnemen als investeringskosten.
  • Een of meerdere onderdelen van het bedrijfsmiddel is/zijn verantwoordelijk voor de gerealiseerde energiebesparing. De overige onderdelen van het bedrijfsmiddel hebben hier geen invloed op. In dit geval mag u alleen de kosten voor de energiebesparende onderdelen opnemen als investeringskosten. De kosten voor de overige onderdelen van het bedrijfsmiddel komen dus niet in aanmerking voor EIA.

Stap 4. bereken het besparingsgetal

U kunt nu het besparingsgetal van uw investering in Nm³/(jaar.euro) (kubieke meter per jaar per geïnvesteerde euro) berekenen. Deel de besparing in aardgasequivalenten door het investeringsbedrag, bijvoorbeeld (80.000 Nm³: €100.000 = 0,8 Nm³/jaar.euro). Bereken zelf van de techniek die u wilt aanschaffen het besparingsgetal.

Stap 5. vergelijk met de energieprestatie-eis

Vergelijk het besparingsgetal met de energieprestatie-eisen uit de Energielijst. Als uw besparingsgetal voldoet aan de energieprestatie-eisen, dient u de aanvraag in voor de EIA.

Voldoen aan de energieprestatie-eisen

Wanneer voldoet het besparingsgetal aan de energieprestatie-eisen? De besparingsnorm verschilt per toepassingsgebied (bedrijfsgebouwen, processen en transportmiddelen):

  • bedrijfsgebouwen: de energiebesparing moet ten minste 0,15 Nm³, maar niet meer dan 1,2 Nm³ aardgasequivalent (a.e.) per jaar per geïnvesteerde euro bedragen.
  • processen: de energiebesparing moet ten minste 0,4 Nm³, maar niet meer dan 2,0 Nm³ aardgasequivalent (a.e.) per jaar per geïnvesteerde euro bedragen.
  • transportmiddelen: de energiebesparing moet ten minste 0,15 Nm³, maar niet meer dan 1,0 Nm³ aardgasequivalent (a.e.) per jaar per geïnvesteerde euro bedragen.
  • energiebalancering: de energiebesparing moet ten minste 0,15 Nm3, maar niet meer dan 0,8 Nm3 aardgasequivalent (a.e.) per jaar per geïnvesteerde euro bedragen.

Voorbeeld berekening

Voor een bestaand proces schaft u een energiezuinig apparaat aan dat niet specifiek in de Energielijst staat en dat een bestaand apparaat vervangt. Om gebruik te maken van de EIA moet u voldoen aan een besparingsnorm. Hierbij een voorbeeld:

Benodigde voorbeeldgegevens

De kosten inclusief montage om het apparaat bedrijfsklaar te maken bedragen €100.000.
Het elektriciteitsgebruik van het nieuwe apparaat bedraagt 400.000 kWh/jaar.
Het elektriciteitsgebruik van het oude apparaat met een gelijke capaciteit bij een gelijke productie bedraagt 800.000 kWh/jaar.

Berekening besparing

De besparing bedraagt 800.000 – 400.000 = 400.000 kWh/jaar. Dat komt overeen met 88.000 Nm³ aardgasequivalent (a.e.) per jaar.

Berekening besparingsnorm

De energiebesparing ten opzichte van het oude apparaat is hiermee 88.000 Nm³: €100.000 = 0,88 Nm³ a.e. per geïnvesteerde euro per jaar. Hiermee voldoet u aan de generieke besparingsnorm (Energielijst 2019 ten minste 0,4 Nm³ a.e., maar niet meer dan 2,0 Nm³ a.e. besparing per geïnvesteerde euro per jaar).
Dit apparaat meldt u aan onder code 320000 (generiek bestaande processen).

Categorieën: Slide home

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *