Voorwaarden:

Code 251105 [W]2
Ketel of kachel gestookt met biomassa
Bestemd voor: het verwarmen van gebouwen of processen door verbranding van biomassa of uit biomassa verkregen gasvormige of vloeibare energiedragers, onder de voorwaarde dat het warmterendement ten minste 80% bedraagt, en bestaande uit:
a. ketel met een vermogen van minder dan 500 kW, (eventueel) biogasontvochtigingsinstallatie, (eventueel)
separate biogasontzwavelingsinstallatie, (eventueel) biogascompressor, (eventueel) rookgascondensor,
(eventueel) restwarmteopslagvat, (eventueel) rookgasreiniger, (eventueel) warmtetransportleiding.
Warmtedistributienetten en verwarmingsnetten komen niet in aanmerking;
b. kachel, (eventueel) rookgasreiniger.
Voor het bepalen van het vermogen van een ketel gestookt met biomassa of uit biomassa verkregen
gasvormige of vloeibare energiedragers dient het samenstel van nieuwe voorzieningen te worden genomen
waarbij onder een samenstel van nieuwe voorzieningen wordt verstaan: alle aanwezige nieuwe middelen
die onderling met elkaar verbonden zijn voor de productie van warmte opgewekt door middel van een ketel
gestookt met biomassa of uit biomassa verkregen vloeibare energiedragers.

Toelichting:
Ketels en kachels gestookt met biomassa die geplaatst zijn in woningen komen niet in aanmerking.
Installaties dienen bij voorkeur te worden aangebracht door gekwalificeerde installateurs. In het kwaliteitregister voor de
bouw- en installatiesector QbisNl (zie hiervoor http://www.qbisnl.nl) kunt u deze installateurs vinden.

Categorie├źn: Slide home